Uppgift 6 publicerad!

Hej alla! Tiden har flugit förbi, och det är redan dags för den sjätte och sista uppgiften! Formatet på den här uppgiften är lite annorlunda än de tidigare, och vi hoppas att det får kugghjulen att snurra hos er 🙂 För den här uppgiften får ni två veckor tid på er, så vi ser gärna att ni lämnar in den 27 november. Vi kommer också att gå bakåt och ge kommentarer på era uppgifter innan kursen tar slut sista november.

Annonser

Postillan

MHögman

postilla

Han gick långsamt över den gamla korkmattan och snubblade i den uppsparkade skarven. Det var en av hans sämre dagar igen. Hälsan hade raserats på flera plan de senaste åren och åkomma lagts till åkomma. ”I huvudsak av psykosomatisk art”, hade läkaren sagt och frågat om hans familj och förhållandet till de som stod honom nära. Frågan hade varit ytlig och slentrianmässig, som om hon var rädd för svaret, som om hon förstod att hon rörde i en varböld.

Nära? Han kunde inte svara. Det var omöjligt att svara. Han kunde inte förmå sig att berätta att den som borde stå honom närmast stal från honom varje gång hon hälsade på. Sådant berättade man inte. Förutom sorgen att ha förlorat sonen med alla kära minnen, hade hans livsverk reducerats till att ha närt en tjuv. Tack och lov var det inte så ofta hon kom längre, högst en gång i…

View original post 601 fler ord

Den sista frestelsen

nordmanord

Redan på avstånd såg jag att han våndades. Huvan täckte hjässan, axlarna slokade. Han vände sig inte om när porten föll igen bakom mig, inte heller när ljudet av mina steg längs mittgången spred sig ut i rummet.

Inte ens när jag sjönk ner på bänken, snett bakom honom, vände han sig om. Huvans svarta tyg dolde hans kinder, ögonen, den kantiga hakan. De beniga fingrarna låg orörligt sammanflätade på hans lår.

Men han måste ha vetat att det var jag som kom, han hade väntat. Ljuslågorna framför honom fladdrade oroligt till när han sa:

– Jag vet inte vad jag ska göra.

Jag svarade inte och lågorna fladdrade till igen, två av ljusen slocknade nästan. Han fortsatte:

– Det nya jobbet.

Jag tittade rakt på honom men han satt fortfarande framåtvänd, fingrarna sammanflätade, ansiktet dolt av huvan.

Solens första strålar föll röda och gröna och blå genom de blyinfattade…

View original post 763 fler ord

Transformation

MHögman

Edith Södergran (1892-1923) debuterade 24 år gammal 1916 med diktsamlingen Dikter, där ”Det främmande trädet” ingick:
blogg3bild
Det främmande trädet står med granna frukter,
det främmande trädet står med purpurhängen
på en solig sluttning och viskar sakta:
Kom, kom, du gyllene dotter, du höstens vandrerska, du skogens lyssnerska,
jag skall säga dig varifrån lyckan kommer och vart lyckan går.
Lägg dina fingrar på min bark och jag skall
hölja dina lemmar med höstens härlighet.
Kom, kom, du smekande, du sagolika, du lyckliga, du röda,
jag skall visa dig vägen som ingen kan finna allena…
Kom, kom, du bleka, du blodbegärande,
du skall gå långt härifrån, dit där ingen känner dig,
där skall du möta österländska ögon,
de fråga aldrig, de vila i vemod…
Du skall leva fjärran från ditt hem och vara lycklig.
buddhaögon
Uppgiften var att göra en transformation av dikten, där jag valde att använda textmixer:

dig vägen solig

View original post 315 fler ord

Anjusa

Ileea

Anjusa är en bäck i skogen bakom gården. Gården ligger i byn Sundom, Vasa. Om vårarna och höstarna är vattenflödet i Anjusa stadigt, vid rikligt regn till och med starkt strömmande. Sommartid är Anjusa nästintill uttorkad, och utgör vistelseort för en ansenlig mängd myggor. Under kallare vintrar fryser bäcken till, men vattnet kan ibland höras porla under istäcket. Under gårdsbarnens barndomsår rensades ofta Anjusa på gyttja, löv och kvistar, för att få vattnet att rinna friare, av såväl praktiska (som till exempel tävlingar i Puh-pinne) som av estetiska skäl. Numera är bäcken återigen i sitt naturliga, något tilltäppta tillstånd.

Främst avses med ”Anjusa” ett visst avsnitt av bäcken, som ligger närmast huset och därmed är det mest besökta.

Historia

Under tidigare år har Anjusa med omnejd (gläntan, aspgläntan, åsryggen i skogen, kalhygget med Vargstenen, ängen med häxbron, samt stenåldersstenen med tillhörande klättergran) använts som lekplats för områdets barn. Delar av…

View original post 333 fler ord

Tankar om Uppgift 3

nordmanord

Det främmande trädet… Den här dikten av Edith Södergran är utgångspunkten i uppgift 3, som handlar om transformation. Ni får välja mellan nedanstående tre alternativ som på olika sätt förändrar diktens ursprungliga ordstruktur.

Jag väljer redskap nr. 2, Google translate: översätta dikten från svenska till valfritt språk och sen översätta dikten tillbaka till svenska.

Mitt valfria språk latin får Google att först ge upp, men efter några envisa försök kommer ett resultat:

Det är frånfrämlingen‘strädstårgrödorgrann;
Och den lila mantel från en främling är träd står baradårskap,
och soligt med en svag sluttning arbiter:
Jag kom, jag, dotter till guld du är, dulyssnerska faller bort genom skogen;
Och lycka är inte en förmögenhet, jag kommer att berätta på vilket sätt, och från vilken den erhölls.
Men jag kommer inte kunna skälla, se fåfängligheter, mina ögon till fingrarna, och…

View original post 83 fler ord

Nordiska pausarkivet

nordmanord

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras.

Nordiska pausarkivet i Björkö, Finland är världens enda arkiv för pauser i musikalisk kontext, med fokus på de nordiska ländernas musik.

Historia

Nordiska pausarkivet inrättades 2008 i Umeå av Sven Allerstrand i samband med hans pensionering. Allerstrand var generaldirektör för Statens ljud- och bildarkiv 1979-2008. Inrättandet av Nordiska pausarkivet var hans inlägg i debatten om bullerskador på grund av överdriven exponering för ljud(1).

Nordiska pausarkivet hyrde in sig i källaren på Vasagatan 16 i Umeå från och med mars 2008 (källa behövs). En kort tid efter inrättandet av arkivet stod det dock klart att ljudmiljön inte motsvarade det krav på tystnad som ett pausarkiv ställer. (källa behövs). Då Allerstrands försök att få till stånd ett tystnadsavtal med Umeå stad förkastats av den svenska hovrätten i juni 2011 inriktade han sig i fortsättningen på att söka ändamålsenliga lokaliteter utanför Sverige. (källa…

View original post 358 fler ord