Här finns uppgift 3: https://bloggskrift.wordpress.com/uppgift-3

Lycka till!

 

/Johanna