Uppgift 1 Vi bloggelever fick till uppgift att välja mellan anonymitet eller det riktiga namnet. Och så bara skenade uppgiften iväg med gamla mormor i släptåget. Många speudonymer har jag använt mig av, men tämligen ofta även av mitt officiella namn i faktapublikationer. De officiella namnen ser nog mera ut som pseudonymer än som typ, riktiga namn. […]

via Monika mormors Bloggkurs 5/1 — Mormor Monika