Här hittar du den tredje uppgiften:

Uppgift 3

Lycka till!