nordmanord

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras.

Nordiska pausarkivet i Björkö, Finland är världens enda arkiv för pauser i musikalisk kontext, med fokus på de nordiska ländernas musik.

Historia

Nordiska pausarkivet inrättades 2008 i Umeå av Sven Allerstrand i samband med hans pensionering. Allerstrand var generaldirektör för Statens ljud- och bildarkiv 1979-2008. Inrättandet av Nordiska pausarkivet var hans inlägg i debatten om bullerskador på grund av överdriven exponering för ljud(1).

Nordiska pausarkivet hyrde in sig i källaren på Vasagatan 16 i Umeå från och med mars 2008 (källa behövs). En kort tid efter inrättandet av arkivet stod det dock klart att ljudmiljön inte motsvarade det krav på tystnad som ett pausarkiv ställer. (källa behövs). Då Allerstrands försök att få till stånd ett tystnadsavtal med Umeå stad förkastats av den svenska hovrätten i juni 2011 inriktade han sig i fortsättningen på att söka ändamålsenliga lokaliteter utanför Sverige. (källa…

View original post 358 fler ord

Annonser