Uppgift 3

Det främmande trädet står med granna frukter,

det främmande trädet står med purpurhängen

på en solig sluttning och viskar sakta:

Kom, kom, du gyllene dotter, du höstens vandrerska, du skogens lyssnerska,

jag skall säga dig varifrån lyckan kommer och vart lyckan går.

Lägg dina fingrar på min bark och jag skall

hölja dina lemmar med höstens härlighet.

Kom, kom, du smekande, du sagolika, du lyckliga, du röda,

jag skall visa dig vägen som ingen kan finna allena…

Kom, kom, du bleka, du blodbegärande,

du skall gå långt härifrån, dit där ingen känner dig,

där skall du möta österländska ögon,

de fråga aldrig, de vila i vemod…

Du skall leva fjärran från ditt hem och vara lycklig.

 

Den här dikten av Edith Södergran är utgångspunkten i uppgift 3, som handlar om transformation. Ni får välja mellan nedanstående tre alternativ som på olika sätt förändrar diktens ursprungliga ordstruktur.

 

1. Textmixer

http://www.languageisavirus.com/text-mixer.html#.WBHihllew0NA

Mata in dikten och mixa upp den. Det finns parametrar som man själv kan påverka.

 

2. Google translate

https://translate.google.com/

  1. Översätt dikten från svenska till valfritt språk.
  2. Översätt dikten tillbaka till svenska från det valda språket.

 

3. Dadagenerator

http://www.poemofquotes.com/tools/dada.php

Mata in dikten i generatorn och se vad som kommer ut i ordväg efter processen.

 

Alla tre alternativen kompletteras med samma avslutande punkt:

Gör en reflektion/tolkning/läsning av den förvandlade, men ändå bekanta, dikten: Fundera till exempel över vad som har hänt med språket och betydelserna i originaldikten, hur rytmik och bildspråk har förändrats. Och hur är det egentligen med känslan – har den bevarats? Känns det som om det är samma författare som har skrivit de två dikterna?

Lycka till!

Annonser